Mijn eigen website/weblog

Mijn eigen website/weblog

Beste bezoeker, hartelijk welkom op mijn weblog. Ik wil middels dit blog jullie op de hoogte houden van de belangrijkste ontwikkelingen zoals ik die als gemeenteraadslid namens Leefbaar Alkmaar in deze raadsperiode meemaak. Het zal daarbij uiteraard deels gaan over wat ik allemaal beleef en ervaar, maar jullie bezoekers van mijn blog zijn uiteraard ook […]

Benoemd in de auditcommissie

Benoemd in de auditcommissie

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 15 januari zijn de leden benoemd van een aantal raadscommissies. Een van die raadscommissies is de auditcommissie, tijdens de vorige raadsperiode werd deze op voortreffelijke wijze voorgezeten door Henk-Jan Verboom van onze partij Leefbaar Alkmaar. Ik heb kenbaar gemaakt graag lid te willen worden van deze commissie. Het raadsvoorstel om […]

Leefbaar Alkmaar springt op de bres voor agrariërs

Leefbaar Alkmaar springt op de bres voor agrariërs

Tijdens mijn eerst optreden als raadslid (kort na mijn beëdiging) heb ik het college direct gewezen op mogelijke nadelige gevolgen  van het nieuwe Alkmaarse OZB-tarief voor onze agrariërs.  Voor veel burgers (het merendeel van de inwoners) van de voormalige gemeenten Schermer en Graft-De Rijp pakt de harmonisatie van het OZB-tarief naar het niveau van Alkmaar gunstig […]

Leuke kans om me voor te stellen op Dichtbij

Leuke kans om me voor te stellen op Dichtbij

Als één van de nieuw gekozen en benoemde raadsleden ben ik voor veel Alkmaarse burgers een nieuw gezicht in de raad van Alkmaar. Om mij aan een breed publiek voor te stellen kreeg  ik van Dichtbij.nl nét als de andere nieuwe collega’s de kans om mij aan de hand van een vijftal vragen aan de bezoekers van hun website voor […]

Beëdigd en geïnstalleerd als raadslid in Alkmaar

Beëdigd en geïnstalleerd als raadslid in Alkmaar

Op vrijdag 2 januari ben ik samen met de overige op 19 november nieuw gekozen raadsleden beëdigd en geïnstalleerd in de gemeenteraad van Alkmaar. Ik ontving tijdens de installatie de vroedschapspenning van de gemeente Alkmaar.  Een mooi kleinood dat nieuwe gemeenteraadsleden traditioneel uitgereikt krijgen bij hun benoeming in de raad. De penning is een door de […]